Termeni si Conditii

1. Utilizarea site-ului:

Accesarea si vizualizarea site-ului educationforall.ro implica cunoasterea si acceptarea termenilor si conditiilor asa cum acestea sunt expuse in prezentul document, in cea mai recenta forma a sa.
Utilizarea prezentului site, implica acceptarea si respectarea in totalitate si fara rezerve a termenilor si conditiilor, cu toate efectele juridice ce decurg din aceasta.
Site-ul educationforall.ro este creat, administrat si detinut de catre Fundatia Education For All.
Administratorul site-ului, Fundatia Education For All isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul acestor termeni si conditii, indiferent de motiv, fara notificarea prealabila. Vizitatorii vor avea acces permanent la termeni si conditii, in timp util. Continuarea folosirii site-ului implica acceptarea tacita a modificarilor efectuate, indiferent de natura acestora.
Pentru folosirea in cele mai bune conditii a site-ului se recomanda citirea cu atentie a tuturor termenilor si conditiilor.
In cazul in care nu acceptati termenii si conditiile prezentate, va rugam sa nu utilizati acest site.
Denumim „site”, site-ul numit educationforall.ro

2. Continutul site-ului – drepturile de proprietate intelectuala si securitatea:

Site-ul si tot ceea ce este afisat pe acesta, incluzand fara limitare, toate textele, imaginile, informatiile, informatiile transmise prin e-mail-uri utilizatorilor, etc. denumite in continuare “Continut” sunt in proprietatea si sub dreptul de autor al Fundatia Education For All, cu exceptia cazului in care nu este altfel specificat. Este strict interzisa folosirea oricarui element din Continutul site-ului, atunci cand aceasta folosire aduce atingere, in orice fel, elementelor de proprietate intelectuala asupra acestuia (elemente din continut sunt folosite ca logo-uri, marci, embleme etc, enumerarea nu este limitativa), fara acordul prealabil, manifestat in scris si expres, de catre proprietar. Va informam ca Fundatia Education For All isi va asigura si impune in mod hotarat recunoasterea drepturilor de proprietate intelectuala in conformitate cu legile in vigoare, ajungand daca este cazul la actionarea in instanta a celor vinovati de incalcarea dreptului de proprietate intelectuala, cu plata intregului prejudiciu produs, atat a celui efectiv cat si a celui nerealizat.
In consecinta, Continutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, in alte scopuri decat cele expres si legal permise. Extragerea oricaror informatii, urmata de orice utilizare in scop comercial, care depaseste sfera copiei private sau pentru vanzare, constituie o incalcare a termenilor si conditiilor.
Sunteti de asemenea de acord sa nu afectati si sa nu interferati in vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restrictioneaza utilizarea, copierea unui continut sau cu elementele care intaresc limitele de utilizare si securitate ale site-ului sau ale continutului acestuia.
Folosirea, modificarea, distrugerea site-ului sau a serverului ce-l gazduieste constituie infractiune si se pedepseste ca atare.
Eventualele marci inregistrate ale altor societati comerciale, mentionate in acest site sunt utilizate exclusiv in scop de informare si nu ca reclama.

3. Confidentialitatea:

Datele personale ale fiecarui Utilizator sunt confidentiale si vor fi folosite de catre Fundatia Education For All numai in scopul declarat al acestui site, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. C Fundatia Education For All este operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. si respecta in toate actiunile sale prevederile Legii 677/2001.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Fundatia Education For All are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este pentru participarea la programele educationale ale Fundatiei Education For All. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru personalizarea programelor educationale. Refuzul dvs. determină imposibilitatea participrii la programele educationale ale Fundatiei Education For All. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către operator.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Fundatia Education For All, Str. Garlei 90C, Sector 1, Bucuresti.
Fundatia Education For All nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile de informatii datorate erorilor produselor software sau eventualelor probleme de securitate ale serverului ce gazduieste site-ul nostru.
Orice incercare de accesare a datelor personale ale utilizatorilor site-ului constituie infractiune si se pedepseste ca atare.
Pentru imbunatatirea serviciilor oferite de catre site-ul educationforall.ro se folosesc cookie-uri. Continuarea accesarii site-ului reprezinta acceptul dumneavoastra pentru utilizarea cookie-urilor.

4. Corectarea informatiilor eronate:

Ne rezervam dreptul de a corecta eventuale omisiuni si/sau erori in afisare care pot surveni in urma unor greseli de dactilografiere, neglijenta in reproducerea textului de prezentare, lipsa de acuratete sau erori ale produselor software, fara a anunta in prealabil.
In cazul in care aveti neclaritati sa ne contactati cu incredere la adresa de email office@educationforall.ro .

5. Legislatie aplicabila, litigii si jurisdictie:

Prin folosirea site-ului educationforall.ro, utilizatorul declara ca este de acord cu faptul ca legile romane vor guverna termenii si conditiile de utilizare precum si orice litigiu, de orice fel, care ar putea sa apara intre utilizatori si administratorul site-ului sau asociatii/partenerii/afiliatii acestuia.
In cazul unor eventuale conflicte se va incerca mai intai rezolvarea acestora pe cale amiabila, iar daca rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat de instanta competenta, de la sediul social al administratorului siteului, in conformitate cu legile romane in vigoare.

6. Forta majora:

Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza contractului incheiat conform termenilor si conditiilor prezentate pe acest site, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa cum aceasta este definita de lege.
Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de maxim 3 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. Daca in termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.

7. Dispozitii finale:

Fundatia Education For All isi rezerva dreptul de a modifica structura si interfata oricarei pagini sau subpagini a site-ului, in orice moment si la orice interval de timp, liber ales, avand dreptul de a intrerupe temporar sau permanent, partial sau in totalitate serviciile puse la dispozitia Utilizatorilor, prin intermediul acestui site, fara vreo notificare prealabila individuala sau generala.
Pentru orice informatie, nelamurire, intrebare in legatura cu termenii si conditiile de utilizare, nu ezitati sa ne contactati la adresa de mail: office@educationforall.ro.
Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau invalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odata cu utilizarea prezentului site si lansarea comenzii, Utilizatorul accepta fara obiectii, conditiile si termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeasi cu a unui contract valabil incheiat intre parti.
Termenii si conditiile asa cum acestia sunt expusi in acest document, inlocuiesc orice alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, referitoare la obiectul contractului incheiat intre parti, la distanta.